SA-2 XMS UNI PS15 Upravljanje termogenom
Preporučena cijena:
od 9.802,00kn+PDV (12.252,50kn)
Osnovni izračun za sustav upravljanja termogenom baziran na upravljačkom ormaru sa ugrađenim zaštitnim, sklopnim i upravljačkim modulima te TouchScreen računalom za nadzor i upravljanje
DOSTUPNOST:
Pošaljite upit za proizvod

Upravljački sustav SA-2 XMS UNI PS15 namijenjen je upravljanju termogenom za zagrijavanje zraka koji podržava rad termogena u režimu rada ručnog loženja drvima i u režimu automatskog rada koristeći plamenik na plin, pelet, biomasu ili sl.

Sustavom se upravlja putem ugrađenog računala koje na preglednom LCD monitoru u realnom vremenu prikazuje vrijednost temepratura u samom termogenu, temperature i vlage u komori koja se zagrijava te zadane vrijednosti. U svrhu redudancije, uz računalo je za upravljanje moguće koristiti i parametre na automatici ili ručne kontrole za upravljanje ventilatorom dimnih plinova i plamenikom.

Upravljački sustav podržava upravljanje ventilatora dimnih plinova, automatskog plamenika na plin ili pelet, motornog pogona primarnog zraka, motornog pogona zraka recirkulacije te ima ugrađen sigurnosni sustav vrata ložišta.

Upravljački sustav SA-2 XMS UNI PS15 moguće je koristiti za upravljanje termogenima za sušenje duhana, kamilice, kukuruza, koštica i ostale biomase kao i za dogrijavanje industriskih hala i ostalih prostora, plastenika, peradarskih farmi i sl.  

Sustav je tvornički pripremljen i predprogramiran tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum.

 

 

Karakteristike:

 • Upravljanje temperaturom sušare
 • Upravljanje vlagom sušare
 • Upravljanje plamenikom PLIN/PELET
 • Upravljanje ventilatorom dimnih plinova
 • Upravljanje motornim pogonom klapne primarnog zraka
 • Upravljanje motornim pogonom klapne regirkulacije

 

Mogućnosti podešavanja:

 • Zadana temperatura izlaza termogena - zadana izlazna temperatura zraka iz termogena
 • Zadana vlaga susare - zadana relativna vlažnost zraka sušare
 • Rezim rada: AUTOMATSKI/DRVA/PLIN (A/D/P) - odabir režima rada termogena: A=automatski, D=samo drva, P=samo plin/pelet
 • Minimalna temperatura lozista - minimalna temperatura ložišta termogena za početak obrade podataka i upravljanja
 • "Pozitivna diferencija iskljucivanja ventilatora dimnih plinova - pozitivna diferencija izlazne temperature zraka iz termogena (TI) u odnosu na zadanu temperaturu (TZ) pri kojoj se isključuje ventilator dimnih plinova. - ventilator dimnih plinova se isključuje ako je TI > TZ + pozitivna diferencija"
 • "Negativna diferencija ukljucivanja plamenika PLIN/PELET - negativna diferencija izlazne temperature zraka iz termogena (TI) u odnosu na zadanu temperaturu (TZ) pri kojoj se uključuje plamenik plin/pelet - plamenik se uključuje ako je TI < TZ - negativna diferencija"
 • Vrijeme zadrske ukljucivanja plamenika PLIN/PELET - vrijeme zadrške za uključenje plamenika plin/pelet ako je postignut uvjet negativne diferencije odn. uvjet za uključenje plamenika
 • Kod otvaranja vrata iskljuci plamenik PLIN/PELET - zahtjev za prisilnim isključivanjem plamenika prilikom otvaranja vrata ložišta termogena
 • Kod otvaranja vrata ukljuci ventilator dimnih plinova - zahtjev za prisilnim uključivanjem ventilatora dimnih plinova prilikom otvaranja vrata ložišta termogena
 • Zatvori klapnu primarnog zraka ako je ukljucen plamenik PLIN/PELET - zahtjev za zatvaranjem klapne primarnog zraka kada je uključen plamenik plin/pelet
 • Pozicioniranje klapne recirkulacije zraka A/R - način pozicioniranja klapne recirkulacije zraka: A = automatski, ovisno o trenutnoj i zadanoj vlazi; ručno: 0% / 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% / 35% / 40% / 45% / 50%