Sustav SA-XMS - pametna kuća
Preporučena cijena:
od 8.406,00kn+PDV (10.507,50kn)
Osnovni izračun za sustav upravljanja strojarnicom (do 8S/5R) i grijanjem prostora (do 7S/7R, jedna etaža, do 7 prostorija) sa uslugom instalacije i puštanjem u rad
DOSTUPNOST:
Pošaljite upit za proizvod

Sustav SA-XMS “pametna kuća” namijenjen je upravljanju kotlovnicom, upravljanju grijanjem/hlađenjem neovisno za svaku pojedinu prostoriju, upravljanju dogrijavanjem bazena, bazenskom filtracijom, recirkulacijom, upravljanje trošilima, rasvjetom, motoriziranim roletama, navodnjavanjem, ulaznim kolnim vratima, garažnim vratima i ostalim komponentama putem PC računala i bežičnog TouchScreen modula.

Sustav nadzire temperature svih ključnih komponenata kotlovnice, temperaturu svake pojedine prostorije putem ugrađenih senzora te putem PC računala i pripadajućeg softwarea omogućava potpunu kontrolu i neovisnu regulaciju temperature svake pojedine prostorije prema zadanim “scenarijima”, prema podešenim parametrima i vremenskim zonama. Ovakav način upravljanja omogućava maksimalni komfor te optimizaciju utroška energije potrebne za grijanje jer se rad kotlovnice, temperature prostorija, bazena i ostalih komponenti automatski podešavaju prema stvarnim potrebama.

Optimalnim vođenjem kotlovnice te optimalnim vođenjem sustava grijanja/hlađenja prostora na način da se temperatura svake prostorije određuje automatski, vremenski vođeno ili prema stvarnim potrebama uz minimalno odstupanje trenutne i zadane temperature zraka (~ ±0,1°C) možete ostvariti uštedu energije 20 - 50%! Kod starijih sustava upravljanja grijanjem putem analognih sobnih termostata koji uglavnom imaju vrlo veliku histerezu (~ ±1,5°C) ili kod sustava grijanja kod kojih uopće nema regulacije temperature prostora, ušteda je još izraženija!

Sustavom je uz upotrebu pripadajućeg računala, bežičnog TouchScreen modula moguće upravljati i putem interneta, koristeći Laptop, Tablet PC, SmartPhone ili mobitel.

SA-XMS automatika i aplikacija za upravljanje se prilagođava zahtjevima korisnika, potrebama i logici rada same kotlovnice odn. objekta ili komponenata kojima se upravlja.

Korisnički dio sustava je cross-browser/cross-platform WEB-based aplikacija koja je izrađena na posljednjoj Microsoft® dotNET tehnologiji te je potpuno kompatibilna sa svim vrstama WEB browsera (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera ...) te svim operativnim sustavima (Windows, Android, Linux, IOS, Symbian ...) i mobilnim uređajima (mobilni telefoni, SmartPhone, Laptop, Notebook, Netbook, Tablet PC ....)


Sustav SA-XMS - pametna kuća omogućava:

 • upravljanje dogrijavanjem putem solarnih panela
 • upravljanje dogrijavanjem putem kotlova na (drva, peleti, lož-ulje, plin ...)
 • upravljanje dogrijavanjem putem elektro-grijača (termo-blok)
 • upravljanje dogrijavanjem putem toplinske pumpe (grijanje, rekuperacija)
 • upravljanje hlađenjem putem toplinske pumpe
 • upravljanje grijanjem prostora (podno grijanje, radijatori, ventilokonvektori ...)
 • upravljanje hlađenjem prostora (ventilokonvektori, zidno, stropno ...)
 • upravljanje ventilacijom prostora (mjerenje kvalitete zraka, ventilacija, rekuperacija ...)
 • upravljanje grijanjem bazena
 • upravljanje bazenskom automatikom
 • upravljanje recirkulacijom
 • upravljanje rasvjetom (on-off/dimmanje)
 • upravljanje trošilima
 • upravljanje sustavima navodnjavanja
 • upravljanje automatskim vratima na kolnim ulazima
 • upravljanje automatskim garažnim vratima
 • daljinsko upravljanje sustavom putem interneta (SmartPhone, tablet, laptop ...)
 • SMS obavijesti korisniku o stanju sustava te upozorenja serviserima o mogućim problemima
 • automatsko podešavanje temepratura prostora i parametara kotlovnice
 • praćenje stanja svih komponenti kotlovnice u realnom vremenu (temperature, pumpe, ventili ...)
 • mjerenje doprinosa izvora energije (zahtjeva ugradnju dodatnih uređaja za mjerenje protoka)
 • mjerenje potrošnje energije pojedinih krugova grijanja/hlađenja, recirkulacije, dogrijavanja bazena (zahtjeva ugradnju dodatnih uređaja za mjerenje protoka)
 • mjerenje potrošnje energije za grijanje kod objekata sa više stanova (zahtjeva ugradnju dodatnih uređaja za mjerenje protoka)
- itd.


Blok shema:

Sustav SA-XMS - pametna kuća - primjeri aplikacija - SmartWatch

Sustav SA-XMS - pametna kuća - primjeri aplikacija

Sustav SA-XMS - pametna kuća - primjeri aplikacija

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:


Opis: upravljanje strojarnicom (3 x solarno polje, 3 x plinski bojler, 2 x akumulacijski spremnik, 4 x spremnik PTV), upravljanje grijanjem prostora (radijatori, ventilacija, tri etaže), praćenje stanja (otvoreno/zatvoreno) svih prozora u objektu ...

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:

Opis: upravljanje strojarnicom (toplinska pumpa, 2 x termo-blok, 2 x akumulacijski spremnik, spremnik PTV), upravljanje grijanjem prostora (radijatori, podno, zidno, ventilacija, jedna etaža) ...

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:

Opis: upravljanje strojarnicom (solarno polje, toplinska pumpa, kamin, 2 x akumulacijski spremnik, spremnik PTV), upravljanje grijanjem prostora (podno, dva objekta sa dvije etaže), upravljanje klima-uređajima, upravljanje vanjskom rasvjetom ...

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:

Opis: upravljanje kotlovnicom (solar, kotao na pelete, elektro-grijač), upravljanje grijanjem prostora (podno + radijatorsko, dvije etaže), upravljanje motoriziranim roletama, upravljanje automatskim vratima kolnog ulaza, upravljanje garažnim vratima, praćenje stanja (otvoreno/zatvoreno) svih prozora i vrata u objektu ...

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:

Opis: upravljanje kotlovnicom (solar, kotao na drva, plinski bojler, toplinska pumpa), upravljanje grijanjem/hlađenjem prostora (zidno + stropno, tri etaže), upravljanje bazenom ...

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:

Opis: upravljanje kotlovnicom (solar, kotao na drva, plinski bojler, toplinska pumpa), upravljanje grijanjem/hlađenjem prostora (zidno + stropno, tri etaže), upravljanje bazenom ...

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:

Opis: upravljanje kotlovnicom (toplinska pumpa, plinski bojler), upravljanje grijanjem/hlađenjem prostora (podno + radijatorsko + ventilokonvektori, dvije etaže), upravljanje bazenom ...

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:

Opis: upravljanje kotlovnicom (solar, plinski bojler, kotao na drva), upravljanje grijanjem prostora (podno + radijatorsko, dvije etaže), video nadzor ...

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:

Opis: upravljanje kotlovnicom (solar, kotao na drva, elektro-grijač), upravljanje grijanjem prostora (podno + radijatorsko, dvije etaže), upravljanje automatskim vratima kolnog ulaza, upravljanje garažnim vratima ...

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:

Opis: upravljanje kotlovnicom (kotao na drva, plinski bojler), upravljanje grijanjem prostora (radijatorsko, jedna etaža), upravljanje cirkulacijom toplog zraka kamina ...

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:

Opis: upravljanje grijanjem prostora (radijatorsko, dvije etaže) ...

Primjer aplikacije za upravljanje sustavom:

Opis: upravljanje kotlovnicom (solar, kotao na drva), upravljanje grijanjem prostora (radijatorsko, tri etaže) ...

SA-XMS - pamenta kuća - primjer aplikacije za upravljanje kompleksnim sustavom

Primjer aplikacije za upravljanje omogućava potpuni nadzor, praćenje i jednostavno upravljanje cijelim sustavom.

Sustav je koncipiran kao četiri neovisna modula koji su međusobno povezani sa glavnim modulom preko kojega se vrši upravljanje putem korisničkog sučelja odn. aplikacije za upravljanje.

Sve potrebne informacije o temperaturama na pojedinim mjernim mjestima i stanja elemenata sustava su vizualno prikazane na blok-shemi objekta i na taj način je omogućeno jednostavno praćenje i upravljanje.


SA-XMS sustav pametne kuće upravlja sa:

 • uključivanjem motora tlaka i odsisa zraka u ventilacijskim kanalima
 • regulacijom snage svakog pojedinog motora u ventilacijskim kanalima
 • klima-komorama za rashlađivanje putem izmjenjivača u ventilacijskim kanalima
 • pumpama za dogrijavanje putem izmjenjivača u ventilacijskim kanalima
 • pumpama za rekuperaciju otpadnog zraka (grijanje/hlađenje)
 • pumpama za dogrijavanje prostora putem radijatorskog grijanja
 • plinskim kondenzacijskim bojlerima
 • kvalitetom zraka putem senzora CO2
- itd.


Sustav može raditi potpuno automatski i vršiti ventiliranje prostora, grijanje ili hlađenje prema zadanim parametrima a može biti upravljan od strane korisnika odn. poluautomatski prema zadanim parametrima.

Sustav u realnom vremenu nadzire stanje motora ventilacije, stanje klima-komora te stanje filtera na tlačnim i odsisnim granama i putem aplikacije signalizira eventualne alarme.


Sustav SA-XMS - pametna kuća - DEMO aplikacija

Pogledajte DEMO aplikaciju klikom na ovaj link ili ikonu sa desne strane.

Aplikacija prikazuje trenutne temperature mjernih točaka na kojima su postavljeni senzori, dijagrame temperatura, minimalne i maksimalne temperature za danas u periodu od 00:00 do 24:00 sata te stanja pumpi i ostalih komponenata kotlovnice.

Sve prikazane informacije su stvarne, trenutne i automatski se osvježavaju u realnom vremenu. Sustavom upravlja diferencijalna automatika SA-XM.

Specifikacija sustava:

 • Obiteljska kuća, stambena površina cca. 120m2
 • 4 x pločasti kolektor RA (nagib krova cca. 35°, okrenuti prema jugozapadu)
 • Spremnik topline CENTRO 2200l
 • Elektro grijač 6kW (3 x 2kW)
 • Kamin cca. 12kW
 • Radijatorsko grijanje, 120 članaka LIPOVICA SOLAR 600/80

Primjeri podržanih hidrauličnih shema spajanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla i plinskog bojlera, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, mjerenje doprinosa solara i potrošnje energije u grijanju + upravljanje krugovima grijanja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i osam toplinskih pumpi spojenih u kaskadu (8/1), regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i osam toplinskih pumpi spojenih u kaskadu (4/1 + 4/1), regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i plinskog bojlera, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i toplinske pumpe, regulacija polaza grijanja/hlađenja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje PTV putem plinskog kotla, hlađenje prostora putem chillera, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje PTV putem solara i toplinske pumpe, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta
 


Sve informacije o ostalim podržanim hidrauličnim shemama pogledajte u kategoriji Podrška