Diferencijalna automatika SA-60NXU
Preporučena cijena:
670,00kn+PDV (837,50kn)
DOSTUPNOST:
Pošaljite upit za proizvod

Diferencijalna automatika SA-60NXU namijenjena je upravljanju dogrijavanjem PTV od strane solara i elektro grijača ili drugog alternativnog izvora energije.

Uređaj je tvornički konfiguriran i isporučuje se sa standardnom logikom upravljanja ili prema specifičnim potrebama korisnika (po narudžbi). Svi parametri su optimalno podešeni pa je uređaj u potpunosti spreman za upotrebu što omogućava vrlo jednostavnu instalaciju i puštanje u rad.

Predviđeno za ugradnju u elektro-ormar na standardne DIN-RAIL nosače. Dimenzije: 90.2 x 106.25 x 57.5mm

Komplet uključuje digitalne senzore rezolucije 0,1°C, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju.

SA-60NXU je nova verzija diferencijalne automatike SA-S koja se više ne proizvodi.

3 x ulaz
2 x izlaz
1 x diferencijalni krug
1 x ovisni izlaz
2 x senzor u kompletu
režim rada: grijanje
tvornički podešeno
jednostavno za instalaciju
jednostavno za puštanje u rad

Diferencijalna automatika SA-60NXU WiFi
Preporučena cijena:
1.120,00kn+PDV (1.400,00kn)
DOSTUPNOST:
Pošaljite upit za proizvod

Diferencijalna automatika SA-60NXU WiFi namijenjena je upravljanju dogrijavanjem PTV od strane solara i elektro grijača ili drugog alternativnog izvora energije.

WiFi proširenje omogućava povezivanje automatike na my.house.hr / iot.house.hr platformu te samim time dobivate potpunu funkcionalnost nadzora i upravljanja sustavom putem naše besplatne WEB aplikacije koristeći svoj mobitel, tablet, laptop i sl.

Za potpunu funkcionalnost potrebno je osigurati stalan WiFi pristup internetu (ADSL/2G/3G/4G ili sl.)

Uređaj je tvornički konfiguriran i isporučuje se sa standardnom logikom upravljanja ili prema specifičnim potrebama korisnika (po narudžbi). Svi parametri su optimalno podešeni pa je uređaj u potpunosti spreman za upotrebu što omogućava vrlo jednostavnu instalaciju i puštanje u rad.

Predviđeno za ugradnju u elektro-ormar na standardne DIN-RAIL nosače. Dimenzije: 90.2 x 106.25 x 57.5mm

Komplet uključuje digitalne senzore rezolucije 0,1°C, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju.

SA-60NXU WiFi je nova verzija diferencijalne automatike SA-S koja se više ne proizvodi.

3 x ulaz
2 x izlaz
1 x diferencijalni krug
1 x ovisni izlaz
2 x senzor u kompletu
režim rada: grijanje
tvornički podešeno
jednostavno za instalaciju
jednostavno za puštanje u rad
WiFi modul
Karakteristike:

 • 3 ulaza za digitalne senzore (2 za krug solara, 1 u gornjoj zoni spremnika)
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom solara (max. 250V/3A @ cos φ = 1) *
 • 1 izlaz za upravljanje elektro grijačem (max. 250V/3A @ cos φ = 1) **
 • ugrađena zaštita spremnika od pregrijavanja
 • ugrađena zaštita od prekomjerne temperature kolektora
 • ugrađena blokada elektro grijača ukoliko radi pumpa solara
 • automatska provjera priključenih senzora
 • mogućnost rada bez priključenih svih senzora
 • mogućnost spajanja senzora pomoću dvije ili tri žice
 • mogućnost ručnog uključivanja pumpe solara
 • mogućnost ručnog uključivanja elektro grijača
 • mogućnost resetiranja uređaja (soft reset)
 • mogućnost resetiranja uređaja na tvorničke postavke (hard reset)


Parametri:

 • odabir temperature za uključenje dogrijavanja putem elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (10 - 90°C)
 • odabir max. temperature spremnika - zaštita spremnika (10 - 90°C)
 • odabir upravljanja solarnim sustavom
 • odabir upravljanja elektro grijačem
 • uključivanje blokade elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje ako je uključena pumpa solara
 • odabir diferencije solara (2 - 20°C)
 • odabir diferencije elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (2 - 20°C)


* Max. nazivna snaga priključene pumpe: 150W.
** Za priključivanje elektro grijača snage 2kW potrebno je koristiti vanjski relej sa zavojnicom 230V/50Hz i kontaktima min. 250V/16A. Za pravilan odabir releja za grijače veće snage, molimo Vas da se konzultirate sa stručnim osobljem.

Primjeri podržanih hidrauličnih shema spajanja

Zagrijavanje PTV putem solara

Zagrijavanje PTV putem kotla

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla + regulacija povrata u ložište kotla
 


Sve informacije o ostalim podržanim hidrauličnim shemama pogledajte u kategoriji Podrška

Diferencijalna automatika serije SA-6NXU - općenito

Diferencijalna automatika serije SA-6NXU razvijena je na potpuno novoj platformi sa fleksibilnim mogućnostima prilagođavanja svakoj vrsti zahtjeva za upravljanjem.

Potpuno nova platforma omogućava povezivanje različitih perifernih uređaja sa centralnim modulom putem različitih vrsta analognih i digitalnih ulaza/izlaza. Diferencijalna automatika serije SA-6NXU namijenjena je za upravljanje svim vrstama strojarskih postrojenja u što spadaju sve vrste kotlovnica i strojarnica, od jednostavnih "kućnih" do kompleksnih sustava.

Različitost programske podrške, dostupnost parametara i ponuđenih modula omogućavaju jednostavan odabir funkcionalnog i povoljnog uređaja koji će osigurati optimalno upravljanje sustavom prema zahtjevima projektanta ili krajnjeg korisnika.

Diferencijalna automatika serije SA-6NXU uz mogućnost spajanja digitalnih/analognih senzora, protokomjera i sličnih uređaja, može upravljati pumpama, elektromagnetnim ventilima, motornim pogonima prekretnih i miješajućih ventila, termo motornim pogonima, kotlovima na tekuće/plinsko gorivo, toplinskim pumpama, bazenskom automatikom (dogrijavanje bazena), recirkulacijom sanitarne vode, ventilokonvektorskim grijanjem i hlađenjem, radijatorskim grijanjem, podnim grijanjem itd ...

Višefunkcijski LCD prikazuje temperature svih senzora i omogućava osnovno korisničko podešavanje dok je istodobno putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih izlaza. Ova serija automatika ima standardnu mogućnost spajanja na PC računalo putem RS232 porta ili opcionalno WiFi IoT integraciju sa my.house.hr platformom koja svaki sustav upravljanja pretvara u pametnu platformu sa mogućnošću nadzora i upravljanja putem interneta odn. putem mobilne aplikacije.

Automatika se konfigurira i isporučuje predprogramirana sa standardnom logikom ili prema specifičnim potrebama naručitelja. Svi moduli su predviđeni za montažu na standardne DIN-RAIL nosače u elektro ormaru.