Download - sheme spajanja

Shema spajanja automatike SA-1/SA-1N i SA-2/SA-2N

SA-1/N SA-2/N shema spajanja

Shema spajanja automatike SA-XMS-6U-UNI

SA-XMS-6U-UNI shema spajanja

Shema spajanja automatike SA-XMS-9U-UNI

SA-XMS-9U-UNI shema spajanja

Shema spajanja automatike SA-XMS-DIN-RON

SA-XMS-DIN-RON shema spajanja

Download - dokumenti

Upute za instalaciju i podešavanje automatike SA-S:
EKO PLAM d.o.o. - SA-S upute

Upute za instalaciju i podešavanje automatike SA-1 i SA-2:
EKO PLAM d.o.o. - SA-1 i SA-2 upute.pdf

Upute za instalaciju i podešavanje automatike SA-1N i SA-2N:
EKO PLAM d.o.o. - SA-1N i SA-2N upute.pdf

Upute za instalaciju i podešavanje automatike SA-3:
EKO PLAM d.o.o. - SA-3 upute.pdf

SA-S specifikacije:
SA-S - specifikacije.pdf

SA-1 specifikacije:
SA-1 - specifikacije.pdf

SA-2 specifikacije:
SA-2 - specifikacije.pdf

SA-3 specifikacije:
SA-3 - specifikacije.pdf

SA-XM specifikacije:
SA-XM - specifikacije.pdf

Jamstveni list:
EKO PLAM d.o.o. - jamstveni list.pdf

Download - blok shema i kabel lista SA-XMS sustava

Blok shema i kabel lista SA-XMS sustava


SA-XMS - periferija - blok shema - SMART
SA-XMS - periferija - blok shema - HVAC
SA-XMS - periferija - blok shema
SA-XMS - međuveza elektro ormara - blok shema

Download - driveri i alati

CP210x_VCP_Windows

PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.18