Download - sheme spajanja

Shema spajanja automatike SA-1/SA-1N i SA-2/SA-2N

SA-1/N SA-2/N shema spajanja

Shema spajanja automatike SA-XMS-6U-UNI

SA-XMS-6U-UNI shema spajanja

Shema spajanja automatike SA-XMS-9U-UNI

SA-XMS-9U-UNI shema spajanja

Shema spajanja automatike SA-XMS-DIN-RON

SA-XMS-DIN-RON shema spajanja

Download - dokumenti

Upute za instalaciju i podešavanje automatike SA-S:
EKO PLAM d.o.o. - SA-S upute

Upute za instalaciju i podešavanje automatike SA-1 i SA-2:
EKO PLAM d.o.o. - SA-1 i SA-2 upute.pdf

Upute za instalaciju i podešavanje automatike SA-1N i SA-2N:
EKO PLAM d.o.o. - SA-1N i SA-2N upute.pdf

Upute za instalaciju i podešavanje automatike SA-3:
EKO PLAM d.o.o. - SA-3 upute.pdf

SA-S specifikacije:
SA-S - specifikacije.pdf

SA-1 specifikacije:
SA-1 - specifikacije.pdf

SA-2 specifikacije:
SA-2 - specifikacije.pdf

SA-3 specifikacije:
SA-3 - specifikacije.pdf

SA-XM specifikacije:
SA-XM - specifikacije.pdf

Jamstveni list:
EKO PLAM d.o.o. - jamstveni list.pdf

Download - blok shema i kabel lista SA-XMS sustava

Blok shema i kabel lista SA-XMS sustava


SA-XMS - periferija - blok shema - SMART
SA-XMS - periferija - blok shema - HVAC
SA-XMS - periferija - blok shema
SA-XMS - međuveza elektro ormara - blok shema

Download - driveri i alati

CP210x_VCP_Windows

PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.18

Hidraulične sheme spajanja

U nastavku se nalaze neke od standardnih i specifičnih hidrauličnih shema kotlovnica kojima upravljaju tipske SA-S, SA-1 i SA-2 automatike ili SA-XM i SA-XMS automatike sa posebnim softwareom za upravljanje pametnim kućama, kompleksnim sustavima i kotlovnicama sa specifičnim zahtjevima

SA-S


Zagrijavanje PTV putem solara

Zagrijavanje PTV putem kotla

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla + regulacija povrata u ložište kotla
 

SA-1 / SA-1N


Zagrijavanje PTV putem solara + dogrijavanje putem elektro-grijača 2kW

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i plinskog bojlera + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla i elektro-grijača 2kW + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje PTV putem solara i plinskog bojlera + upravljanje plinskim bojlerom u krugovima grijanja

SA-2 / SA-2N


Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa ugrađenim dodatnim izmjenjivačem na dimovodu i regulacijom povrata u ložište kotla, zagrijavanje PTV putem solara i akumulacijskog spremnika + upravljanje sekundarnim kotlom na lož-ulje + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, zagrijavanje PTV putem akumulacijskog spremnika, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i plinskog bojlera, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla sa ugrađenim dodatnim izmjenjivačem na dimovodu i regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskih spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Upravljanje plinskim kotlovima spojenim u kaskadu sa mjerenjem potrošnje energije na krugovima grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

SA-XM


Upravljanje primarnim i sekundarnim plinskim kotlom, regulacija polaza za 2 + 2 neovisna kruga grijanja, zagrijavanje PTV, mjerenje potrošnje energije za svaki krug grijanja i dogrijavanje PTV

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i toplinske pumpe, automatski odabir režima rada grijanja/hlađenja prema vanjskoj temperaturi, regulacija polaza grijanja/hlađenja po vanjskoj temperaturi neovisno za svaki krug grijanja/hlađenja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja + upravljanje sekundarnim kotlom na lož-ulje

Upravljanje plinskim kotlom, regulacijom polaza grijanja prema vanjskoj temperaturi + neovisno upravljanje krugovima grijanja u prostorijama

Selektivno zagrijavanje akumulacijskih spremnika putem solara i primarnog spremnika putem plinskog bojlera, zagrijavanje PTV putem akumulacijskih spremnika + upravljanje recirkulacijom

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Upravljanje plinskim kotlom, zagrijavanje PTV, regulacija polaza grijanja prema vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, upravljanje sekundarnim akumulacijskim spremnikom, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, upravljanje radnim termostatom krugova grijanja + upravljanje sekundarnim plinskim kotlom

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, upravljanje radnim termostatom krugova grijanja + upravljanje sekundarnim plinskim kotlom

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

SA-XMS


Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla i plinskog bojlera, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, mjerenje doprinosa solara i potrošnje energije u grijanju + upravljanje krugovima grijanja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i osam toplinskih pumpi spojenih u kaskadu (8/1), regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i osam toplinskih pumpi spojenih u kaskadu (4/1 + 4/1), regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i plinskog bojlera, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i toplinske pumpe, regulacija polaza grijanja/hlađenja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje PTV putem plinskog kotla, hlađenje prostora putem chillera, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje PTV putem solara i toplinske pumpe, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta