Diferencijalna automatika SA-64NXU
Preporučena cijena:
1.430,00kn+PDV (1.787,50kn)
DOSTUPNOST:
Pošaljite upit za proizvod

Diferencijalna automatika SA-64NXU namijenjena je upravljanju kompleksnim sustavima sa specifičnim zahtjevima. Zahvaljujući velikom kapacitetu ulaza i izlaza, moguće je centralizirano upravljanje svim perifernim uređajima koji se nalaze u strojarnici.

Uređaj je tvornički se isporučuje sa logikom upravljanja prema specifičnim potrebama korisnika - po narudžbi! Svi parametri su optimalno podešeni pa je uređaj u potpunosti spreman za upotrebu što omogućava vrlo jednostavnu instalaciju i puštanje u rad.

Predviđeno za ugradnju u elektro-ormar na standardne DIN-RAIL nosače. Dimenzije: 90.2 x 106.25 x 57.5mm

Komplet uključuje digitalne senzore rezolucije 0,1°C, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju.

9 x ulaz
16 x izlaz
do 8 x diferencijalni krug
do 16 x ovisni izlaz
do 8 x izlaz za miješajući ili prekretni ventil
logika rada prema zahtjevu korisnika
4 x senzor u kompletu
režim rada: grijanje
režim rada: hlađenje
tvornički podešeno
jednostavno za instalaciju
jednostavno za puštanje u rad

Diferencijalna automatika SA-64NXU WiFi
Preporučena cijena:
1.880,00kn+PDV (2.350,00kn)
DOSTUPNOST:
Pošaljite upit za proizvod

Diferencijalna automatika SA-64NXU WiFi namijenjena je upravljanju kompleksnim sustavima sa specifičnim zahtjevima. Zahvaljujući velikom kapacitetu ulaza i izlaza, moguće je centralizirano upravljanje svim perifernim uređajima koji se nalaze u strojarnici.

WiFi proširenje omogućava povezivanje automatike na my.house.hr / iot.house.hr platformu te samim time dobivate potpunu funkcionalnost nadzora i upravljanja sustavom putem naše besplatne WEB aplikacije koristeći svoj mobitel, tablet, laptop i sl.

Za potpunu funkcionalnost potrebno je osigurati stalan WiFi pristup internetu (ADSL/2G/3G/4G ili sl.)

Uređaj je tvornički se isporučuje sa logikom upravljanja prema specifičnim potrebama korisnika - po narudžbi! Svi parametri su optimalno podešeni pa je uređaj u potpunosti spreman za upotrebu što omogućava vrlo jednostavnu instalaciju i puštanje u rad.

Predviđeno za ugradnju u elektro-ormar na standardne DIN-RAIL nosače. Dimenzije: 90.2 x 106.25 x 57.5mm

Komplet uključuje digitalne senzore rezolucije 0,1°C, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju.

9 x ulaz
16 x izlaz
do 8 x diferencijalni krug
do 16 x ovisni izlaz
do 8 x izlaz za miješajući ili prekretni ventil
logika rada prema zahtjevu korisnika
4 x senzor u kompletu
režim rada: grijanje
režim rada: hlađenje
tvornički podešeno
jednostavno za instalaciju
jednostavno za puštanje u rad
WiFi modul
Karakteristike:

  • 9 ulaza (analogno/digitalnih)
  • 16 izlaza za upravljanje (max. 250V/3A @ cos φ = 1) *
  • automatska provjera priključenih senzora
  • mogućnost rada bez priključenih svih senzora
  • mogućnost spajanja senzora pomoću dvije ili tri žice
  • mogućnost ručnog uključivanja izlaza
  • mogućnost resetiranja uređaja (soft reset)
  • mogućnost resetiranja uređaja na tvorničke postavke (hard reset)


Parametri:

  • prema zahtjevu korisnika

* Max. nazivna snaga priključene pumpe ili motornog pogona ventila: 150W.
** Za priključivanje elektro grijača snage 2kW potrebno je koristiti vanjski relej sa zavojnicom 230V/50Hz i kontaktima min. 250V/16A. Za pravilan odabir releja za grijače veće snage, molimo Vas da se konzultirate sa stručnim osobljem.

Primjeri podržanih hidrauličnih shema spajanja

Upravljanje primarnim i sekundarnim plinskim kotlom, regulacija polaza za 2 + 2 neovisna kruga grijanja, zagrijavanje PTV, mjerenje potrošnje energije za svaki krug grijanja i dogrijavanje PTV

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i toplinske pumpe, automatski odabir režima rada grijanja/hlađenja prema vanjskoj temperaturi, regulacija polaza grijanja/hlađenja po vanjskoj temperaturi neovisno za svaki krug grijanja/hlađenja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja + upravljanje sekundarnim kotlom na lož-ulje

Upravljanje plinskim kotlom, regulacijom polaza grijanja prema vanjskoj temperaturi + neovisno upravljanje krugovima grijanja u prostorijama

Selektivno zagrijavanje akumulacijskih spremnika putem solara i primarnog spremnika putem plinskog bojlera, zagrijavanje PTV putem akumulacijskih spremnika + upravljanje recirkulacijom

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Upravljanje plinskim kotlom, zagrijavanje PTV, regulacija polaza grijanja prema vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, upravljanje sekundarnim akumulacijskim spremnikom, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, upravljanje radnim termostatom krugova grijanja + upravljanje sekundarnim plinskim kotlom

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, upravljanje radnim termostatom krugova grijanja + upravljanje sekundarnim plinskim kotlom

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja


Sve informacije o ostalim podržanim hidrauličnim shemama pogledajte u kategoriji Podrška

Diferencijalna automatika serije SA-6NXU - općenito

Diferencijalna automatika serije SA-6NXU razvijena je na potpuno novoj platformi sa fleksibilnim mogućnostima prilagođavanja svakoj vrsti zahtjeva za upravljanjem.

Potpuno nova platforma omogućava povezivanje različitih perifernih uređaja sa centralnim modulom putem različitih vrsta analognih i digitalnih ulaza/izlaza. Diferencijalna automatika serije SA-6NXU namijenjena je za upravljanje svim vrstama strojarskih postrojenja u što spadaju sve vrste kotlovnica i strojarnica, od jednostavnih "kućnih" do kompleksnih sustava.

Različitost programske podrške, dostupnost parametara i ponuđenih modula omogućavaju jednostavan odabir funkcionalnog i povoljnog uređaja koji će osigurati optimalno upravljanje sustavom prema zahtjevima projektanta ili krajnjeg korisnika.

Diferencijalna automatika serije SA-6NXU uz mogućnost spajanja digitalnih/analognih senzora, protokomjera i sličnih uređaja, može upravljati pumpama, elektromagnetnim ventilima, motornim pogonima prekretnih i miješajućih ventila, termo motornim pogonima, kotlovima na tekuće/plinsko gorivo, toplinskim pumpama, bazenskom automatikom (dogrijavanje bazena), recirkulacijom sanitarne vode, ventilokonvektorskim grijanjem i hlađenjem, radijatorskim grijanjem, podnim grijanjem itd ...

Višefunkcijski LCD prikazuje temperature svih senzora i omogućava osnovno korisničko podešavanje dok je istodobno putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih izlaza. Ova serija automatika ima standardnu mogućnost spajanja na PC računalo putem RS232 porta ili opcionalno WiFi IoT integraciju sa my.house.hr platformom koja svaki sustav upravljanja pretvara u pametnu platformu sa mogućnošću nadzora i upravljanja putem interneta odn. putem mobilne aplikacije.

Automatika se konfigurira i isporučuje predprogramirana sa standardnom logikom ili prema specifičnim potrebama naručitelja. Svi moduli su predviđeni za montažu na standardne DIN-RAIL nosače u elektro ormaru.