my.house.hr / iot.house.hr upute za korištenje aplikacije
my.house.hr / iot.house.hr - Powered By EKO PLAM

my.house.hr / iot.house.hr sustav centralnog nadzora i upravljanja omogućava jednostavan pristup i centralizirano upravljanje vašim sustavom "pametna kuća" bez nepotrebnog instaliranja dodatnih aplikacija i neovisno o vrsti uređaja koji koristite.

Jednostavno možete imati kontrolu bilo kada i bilo gdje bez obzira na kompleksnost sustava kojim upravljate, vrstu uređaja koji koristite, način spajanja na internet: ADSL, Broadband, 2G, 3G, USB Broadband stick ... i neovisno o tome gdje se nalazite!

Mislili ste da je nemoguće? Sve je moguće ...

U nastavku se nalaze opisi funkcionalnosti i pojašnjenja za osnovne funkcije generičke mobilne aplikacije.

S obzirom da je svaki sustav upravljanja specifičan te da se svakom sustavu kojega je potrebno upravljati pristupa individualno, svaka mobilna aplikacija za nadzor i upravljanje ima jedinstvene komponente i logiku rada. Aplikacija je prilagođena korisniku, maksimalno je intuitivna, samoobjašnjiva te sadrži određene informacije i postavke koje su neophodne za kvalitetan nadzor sustava od strane servisera.

Pametno upravljanje putem interneta - IoT WiFi - SmartWatch

Početni prikaz
Početni prikaz je osnovni prikaz svake mobilne aplikacije koji prikazuje sve grupe nadzorno upravljačkog sustava.

Dostupne grupe na početnom prikazu definirane su u odnosu na funkcionalnost nadzorno upravljačkog sustava i razlikuju se od aplikacije do aplikacije.

 

Status prikazuje stanja svih centralnih i perifernih IoT WiFi uređaja koji su međusobno povezani i tvore sustav upravljanja. Stanja su radi jednostavnijeg vizualnog prepoznavanja označena bojama i svaki pojedini IoT uređaj sadrži informaciju o datumu i vremenu posljednje sinkronizacije sa serverom.

Zelena boja označava da je IoT uređaj sinkroniziran sa serverom u realnom vremenu.

Strojarnica
Grupa Strojarnica omogućava nadzor i upravljanje ključnim komponentama strojarnice.

Aplikacija u realnom vremenu prikazuje sve parametre vezane uz ključne komponente strojarnice.

Promjenu zadanog parametra moguće je napraviti ručno, putem padajućeg izbornika ili automatski putem programabilnih vremenskih zona (timera).

Aktivnost svake pojedine komponente označava crvena točkica. Npr, ako je trenutno aktivna pumpa recirkulacije PTV.

Siva ikona sata označava da je za komponentu omogućeno vremensko upravljanje (timer) ali nema upisanih vremenskih zona.

Plava ikona sata označava da je za komponentu omogućeno vremensko upravljanje (timer) i da postoji jedna ili više upisanih vremenskih zona.

Naziv i redoslijed prikaza svake prikazane stavke moguće je podesiti u postavkama.

Dostupne mogućnosti definirane su u odnosu na funkcionalnost nadzorno upravljačkog sustava i razlikuju se od aplikacije do aplikacije.

 

Osnovne kratice koje se mogu koristiti u aplikaciji:

- G: grijanje
- H: hlađenje
- Setpoint: zadana vrijednost
- Histereza: razlika vrijednosti
- PTV: Potrošna Topla Voda
- TP: Toplinska Pumpa (Dizalica Topline)
- Polaz: polazni vod
- Povrat: povratni vod
- RC: pumpa recirkulacije PTV
- FC: ventilokonvektor (Fan Coil)
- Pumpa G/H: pumpa Grijanja/Hlađenja
- Pumpa podno: pumpa kruga podnog grijanja
- Pumpa radijatori: pumpa kruga radijatorskog grijanja
- Pumpa FC: pumpa ventilokonvektorskog G/H
- Spremnik PTV: spremnik Potrošne Tople Vode
- Pufer: akumulacijski spremnik
- Pufer G: akumulacijski spremnik grijanja
- Pufer H: akumulacijski spremnik hlađenja
- Pufer SG/SD: gornja/donja zona pufera
- Radni termostat G: radni termostat grijanja (minimalna temperatura u spremniku za potrošnju prema Grijanju)
- Radni termostat PTV: radni termostat Potrošne Tople Vode (minimalna temperatura u spremniku za potrošnju prema pumi recirkulacije)
- Radni termostat BAZEN: radni termostat akumulacije Grijanja (minimalna temperatura u spremniku za potrošnju prema BAZENU)
- Režim rada: u pravilu određuje režim rada sustava grijanje/hlađenje
- Polaz grijanje (PG>): temperatura polaza prema krugu grijanja
- Polaz hlađenje (PH>): temperatura polaza prema krugu hlađenja


Grijanje/Hlađenje
Grupa Grijanje/Hlađenje omogućava zonsko upravljanje grijanjem/hlađenjem neovisno za svaku pojedinu prostoriju (zonu).

Aplikacija u realnom vremenu prikazuje zadanu i trenutnu temperaturu u svakoj pojedinoj prostoriji (zoni).

Promjenu zadane temperature moguće je napraviti ručno, putem padajućeg izbornika ili automatski putem programabilnih vremenskih zona (timera).

Aktivnost svake pojedine zone označava crvena točkica. Npr, ako je u režimu grijanja trenutna temperatura zone je manja od zadane.

Siva ikona sata označava da je za zonu omogućeno vremensko upravljanje (timer) ali nema upisanih vremenskih zona.

Plava ikona sata označava da je za zonu omogućeno vremensko upravljanje (timer) i da postoji jedna ili više upisanih vremenskih zona.

Naziv i redoslijed prikaza svake prikazane stavke moguće je podesiti u postavkama.

Dostupne mogućnosti definirane su u odnosu na funkcionalnost nadzorno upravljačkog sustava i razlikuju se od aplikacije do aplikacije.

Upravljanje vremenskim zonama
Upravljanje vremenskim zonama omogućava da za svaku komponentu ili grupu sustava definirate vremensku zonu odn. vrijeme (HH:MM) i dan u tjednu (PON-NED) prema kojoj će se dogoditi definirana promjena.

Na ovaj način je moguće automatizirati promjenu dnevne/noćne temperature u prostoijama, uključivanje/isključivanje pumpi, uključivanje/isključivanje izvora energije itd.

Vremenske zone je moguće definirati bez ograničenja, prema potrebama sustava ili prema željama korisnika.

Dostupne mogućnosti definirane su u odnosu na funkcionalnost nadzorno upravljačkog sustava i razlikuju se od aplikacije do aplikacije.

Rasvjeta
Grupa Rasvjeta omogućava selektivno upravljanje rasvjetom neovisno za svaki krug.

Aplikacija u realnom vremenu prikazuje status svakog pojedinog kruga odn. označava da li je pojedini krug rasvjete aktivan ili ne.

Upravljanje rasvjetom moguće je napraviti ručno, putem tipke na aplikaciji ili automatski putem programabilnih vremenskih zona (timera).

Aktivnost svakog pojedinog kruga rasvjete označava crvena točkica.

Siva ikona sata označava da je za zonu omogućeno vremensko upravljanje (timer) ali nema upisanih vremenskih zona.

Plava ikona sata označava da je za zonu omogućeno vremensko upravljanje (timer) i da postoji jedna ili više upisanih vremenskih zona.

Naziv i redoslijed prikaza svake prikazane stavke moguće je podesiti u postavkama.

Dostupne mogućnosti definirane su u odnosu na funkcionalnost nadzorno upravljačkog sustava i razlikuju se od aplikacije do aplikacije.

Rolete
Grupa Rolete omogućava selektivno upravljanje motornim roletama neovisno za svaku roletu.

Aplikacija u realnom vremenu prikazuje status svake pojedine rolete odn. označava da li je pojedina roleta aktivna i da li je u položaju potpuno otvoreno ili potpuno zatvoreno.

Upravljanje roletama moguće je napraviti ručno, putem tipki na aplikaciji ili automatski putem programabilnih vremenskih zona (timera).

Aktivnost svake pojedine rolete označava crvena točkica.

Siva ikona sata označava da je za zonu omogućeno vremensko upravljanje (timer) ali nema upisanih vremenskih zona.

Plava ikona sata označava da je za zonu omogućeno vremensko upravljanje (timer) i da postoji jedna ili više upisanih vremenskih zona.

Naziv i redoslijed prikaza svake prikazane stavke moguće je podesiti u postavkama.

Dostupne mogućnosti definirane su u odnosu na funkcionalnost nadzorno upravljačkog sustava i razlikuju se od aplikacije do aplikacije.

Dijagram
Dijagrami su uglavnom dostupni samo za ključne segmente sustava i definiraju se prema stvarnim potrebama.

Dijagrami omogućavaju retroaktivno praćenje rada sustava u rasponu od nekoliko dana i time olakšavaju dodatnu optimizaciju rada sustava te pruža serviserima jednostavniju dijagnostiku ukoliko postoje problemi u radu.

Dostupne mogućnosti definirane su u odnosu na funkcionalnost nadzorno upravljačkog sustava i razlikuju se od aplikacije do aplikacije.

Vremenska prognoza
Vremenska prognoza prikazuje stanje posljednje sinkronizacije sa internetskim servisom za distribuciju vremenske prognoze. 

U prikazu je vidljiv simbol, temperatura i ostali relevantni podaci za lokaciju.

Postavke
Postavke omogućavaju korisniku da prema želji promijeni naziv i redoslijed svake prikazane stavke.

Na početnom prikazu, uz naziv i redoslijed, moguće je napraviti promjenu boje koja označava grupu kako bi se vizualno jednostavnije raspoznavala.

Dostupne mogućnosti definirane su u odnosu na funkcionalnost nadzorno upravljačkog sustava i razlikuju se od aplikacije do aplikacije.