Diferencijalna automatika SA-3
Preporučena cijena:
2.199,00kn+PDV (2.748,75kn)
DOSTUPNOST:
Pošaljite upit za proizvod

Diferencijalna automatika SA-3 namijenjena je za upravljanje solarnim zagrijavanjem sanitarne tople vode, solarnog grijanja, kotlom na kruto/tekuće/plinovito gorivo i dogrijavanjem putem elektro grijača. Diferencijalna automatika SA-3 ima mogućnost upravljanja sa dva solarna polja (istok/zapad), dva kotla i dva spremnika tople vode.

LCD displej prikazuje temperature svih senzora dok je istodobno na preglednoj shemi putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih senzora, stanje pumpi, elektro grijača itd. Diferencijalna automatika SA-3 ima ugrađeni radni termostat koji u sprezi sa sobnim termostatom upravlja pumpom centralnog grijanja. Ova serija automatika ima mogućnost spajanja na PC računalo putem RS232 porta.

 

Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum. 

Komplet uključuje četiri digitalna senzora sa točnošću 0,5°C, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju.

 

Karakteristike:


 • 8 ulaza za digitalne senzore (2 + 1 + 1 za solar, 2 + 1 za kotao, 1 za vanjsku temperaturu)
 • mogućnost spajanja do 3 mjerača protoka sa analognim PT1000 senzorima
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom solara
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom drugog solarnog polja ili servo/magnetnim ventilom 
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom drugog spremnika ili servo/magnetnim ventilom
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom kotla
 • 1 izlaz za upravljanja pumpom drugog kotla ili servo/magnetnim ventilom
 • 1 izlaz za upravljanje automatikom sekundarnog kotla
 • 1 izlaz za upravljanje elektro grijačem
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom grijanja prostora (radijatori i sl.)
 • ugrađena zaštita spremnika od pregrijavanja
 • ugrađena zaštita od prekomjerne temperature kolektora
 • ugrađena blokada elektro grijača ukoliko radi pumpa solara ili kotla
 • mogućnost odabira vrste senzora (neovisno za svaki senzor)
 • automatska provjera priključenih senzora
 • mogućnost rada bez priključenih svih senzora
 • mogućnost ručnog uključivanja svake pojedine pumpe
 • mogućnost ručnog uključivanja elektro grijača
 • mogućnost resetiranja uređaja (soft reset)
 • mogućnost resetiranja uređaja na tvorničke postavke (hard reset)
 • mogućnost spajanja sa PC računalom putem RS232 porta (moguće spajanje na USB port uz konverter)

 

Podešavanje:


 • odabir max. temperature za blokadu kotla
 • odabir min. temperature za sanitarnu vodu
 • odabir temperature za uključenje/isključenje sekundarnog kotla
 • odabir temperature za uključenje elektro grijača
 • odabir upravljanja solarnim sustavom
 • odabir upravljanja kotlom
 • odabir vrste senzora (neovisno za svaki senzor)
 • uključivanje blokade elektro grijača
 • odabir diferencije solara
 • odabir diferencije kotla (primarnog i sekundarnog)
 • odabir diferencije elektro grijača

Primjeri podržanih hidrauličnih shema spajanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa ugrađenim dodatnim izmjenjivačem na dimovodu i regulacijom povrata u ložište kotla, zagrijavanje PTV putem solara i akumulacijskog spremnika + upravljanje sekundarnim kotlom na lož-ulje + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, zagrijavanje PTV putem akumulacijskog spremnika, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i plinskog bojlera, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla sa ugrađenim dodatnim izmjenjivačem na dimovodu i regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskih spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Upravljanje plinskim kotlovima spojenim u kaskadu sa mjerenjem potrošnje energije na krugovima grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja


Sve informacije o ostalim podržanim hidrauličnim shemama pogledajte u kategoriji Podrška