Diferencijalna automatika SA-2

Preporučena cijena:
1.790,00kn+PDV (2.237,50kn)
1.253,00kn+PDV (1.566,25kn)
DOSTUPNOST:
Pošaljite upit za proizvod

Diferencijalna automatika SA-2 namijenjena je za upravljanje solarnim zagrijavanjem sanitarne tople vode, solarnog grijanja, kotlom na kruto/tekuće/plinovito gorivo i dogrijavanjem putem elektro grijača. Diferencijalna automatika SA-2 ima moućnost upravljanja sa dva kotla i dva spremnika tople vode. LCD displej prikazuje temperature svih senzora dok je istodobno na preglednoj shemi putem signalnih lampica prikazan status svih spojenih senzora, stanje pumpi, elektro grijača itd. Diferencijalna automatika SA-2 ima ugrađeni radni termostat koji u sprezi sa sobnim termostatom upravlja pumpom centralnog grijanja.

Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum. 

 

 

Komplet uključuje četiri digitalna senzora sa točnošću 0,5°C, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju.

 

Blok-sheme spajanja: 

Karakteristike:


 • 6 ulaza za digitalne senzore (2 za krug solara, 2 za krug kotla, 1 za sekundarni spremnik, 1 za regulaciju polaza grijanja)
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom solara primarne zone
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom/prekretnim ventilom solara sekundarne zone ili prekretnim ventilom sekundarnog spremnika
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom kotla
 • 1 izlaz za upravljanje elektro grijačem
 • 1 izlaz za upravljanje prekretnim ventilom regulacije polaza grijanja
 • 1 izlaz za upravljanje pumpom grijanja (radijatori i sl.)
 • ugrađena zaštita spremnika od pregrijavanja
 • ugrađena zaštita od prekomjerne temperature kolektora
 • ugrađena blokada elektro grijača ukoliko radi pumpa solara ili kotla
 • mogućnost odabira vrste senzora (neovisno za svaki senzor)
 • automatska provjera priključenih senzora
 • mogućnost rada bez priključenih svih senzora
 • mogućnost spajanja senzora pomoću dvije ili tri žice
 • mogućnost ručnog uključivanja svake pojedine pumpe
 • mogućnost ručnog uključivanja elektro grijača
 • mogućnost resetiranja uređaja (soft reset)
 • mogućnost resetiranja uređaja na tvorničke postavke (hard reset)

 

Podešavanje:


 • odabir temperature za uključenje dogrijavanja putem elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature čuvanja sanitarne vode ukoliko je polaz grijanja iz spremnika (10 - 90°C)
 • odabir max. temperature spremnika - zaštita spremnika (10 - 90°C)
 • odabir polaza grijanja (iz spremnika/iz kotla)
 • odabir max. temperature sanitarne vode, samo u slučaju ako je polaz grijanja direktno iz kotla (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature ložišta kotla (10 - 90°C)
 • odabir temperature polaza grijanja (10 - 90°C)
 • odabir min. temperature primarnog spremnika/zone (10 - 90°C)
 • odabir načina upravljanja primarnom/sekundarnom zonom solara (dvije pumpe/pumpa + prekretni ventil) 
 • odabir upravljanja solarnim sustavom (da li se koristi) 
 • odabir upravljanja kotlom (da li se koristi)
 • odabir vrste senzora, neovisno za svaki senzor
 • uključivanje blokade elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje ako je uključena pumpa solara ili kotla 
 • odabir diferencije solara (2 - 20°C)
 • odabir diferencije kotla (2 - 20°C)
 • odabir diferencije elektro grijača/plinskog kotla/kotla na lož ulje (2 - 20°C)
 • odabir upravljanja zonama spremnika (da li se koristi)
 • odabir upravljanja primarnim/sekundarnim spremnikom (da li se koristi)

Primjeri podržanih hidrauličnih shema spajanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa ugrađenim dodatnim izmjenjivačem na dimovodu i regulacijom povrata u ložište kotla, zagrijavanje PTV putem solara i akumulacijskog spremnika + upravljanje sekundarnim kotlom na lož-ulje + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, zagrijavanje PTV putem akumulacijskog spremnika, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i plinskog bojlera, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla sa ugrađenim dodatnim izmjenjivačem na dimovodu i regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskih spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Upravljanje plinskim kotlovima spojenim u kaskadu sa mjerenjem potrošnje energije na krugovima grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja


Sve informacije o ostalim podržanim hidrauličnim shemama pogledajte u kategoriji Podrška