my.house.hr / iot.house.hr / my.cnus.hr upute za korištenje aplikacije
my.house.hr / iot.house.hr - Powered By EKO PLAM

my.house.hr / iot.house.hr / my.cnus.hr sustav centralnog nadzora i upravljanja omogućava jednostavan pristup i centralizirano upravljanje vašim sustavom "pametna kuća" bez nepotrebnog instaliranja dodatnih aplikacija i neovisno o vrsti uređaja koji koristite.

Jednostavno možete imati kontrolu bilo kada i bilo gdje bez obzira na kompleksnost sustava kojim upravljate, vrstu uređaja koji koristite, način spajanja na internet: ADSL, Broadband, 2G, 3G, USB Broadband stick ... i neovisno o tome gdje se nalazite!

Mislili ste da je nemoguće? Sve je moguće ...

U nastavku se nalaze opisi funkcionalnosti i pojašnjenja za osnovne funkcije generičke mobilne aplikacije.

S obzirom da je svaki sustav upravljanja specifičan te da se svakom sustavu kojega je potrebno upravljati pristupa individualno, svaka mobilna aplikacija za nadzor i upravljanje ima jedinstvene komponente i logiku rada. Aplikacija je prilagođena korisniku, maksimalno je intuitivna, samoobjašnjiva te sadrži određene informacije i postavke koje su neophodne za kvalitetan nadzor sustava od strane servisera.
Pametno upravljanje putem interneta - IoT WiFi - SmartWatch
OnLine upute za korištenje nove aplikacije
 OnLine upute
OnLine upute za korištenje stare aplikacije
 OnLine upute
Centralni TouchScreen modul upravljanja


Centralni TouchScreen modul prikazuje stanja svih ulaza, izlaza i zadanih parametara te status povezanosti sa serverom.

Zeleni simbol označava da je sustav povezan sa serverom što omogućava potpunu funkcionalnost sustava ond. nadzor i upravljanje sustavom putem korisničke mobilne aplikacije.


Kod privremenih prekida u internet komunikaciji, sustav će automatski izvršiti ponovno povezivanje sa serverom. U periodu u kojem sustav nije povezan sa serverom nije moguće upravljanje putem mobilne aplikacije a sustav nastavlja sa radom prema posljednjim zadanim parametrima.

Kod trajnih prekida u internet komunikaciji ili u slučaju da sustav iz tehničkih razloga ne može imati internet komunikaciju, sustav je moguće postaviti u OffLine način rada pri čemu je upravljanje odn. podešavanje parametara moguće isključivo putem TouchScreen modula.

Za promjenu načina rada sustava OnLine <> OffLine dva puta brzo dotaknite simbol statusa povezanosti (dvostruku strelicu)


NAPOMENE: 
- ZA POTPUNU FUNKCIONALNOST SUSTAVA POTREBNO JE OSIGURATI STALNO NAPAJANJE TE STALNI WIFI/ETHERNET PRISTUP INTERNETU! 
- OSIGURAVANJE NAPAJANJA TE LOKALNA DISTRIBUCIJA SU ISKLJUČIVA OBAVEZA KORISNIKA!
- OSIGURAVANJE PRISTUPA INTERNETU TE LOKALNA MREŽNA INFRASTRUKTURA SU ISKLJUČIVA OBAVEZA KORISNIKA!
- TVRTKA EKO PLAM d.o.o. NE PREUZIMA APSOLUTNO NIKAKVU ODGOVORNOST NITI OBAVEZU ODRŽAVATI FUNKCIONALNO NAPAJANJE TE FUNKCIONALAN PRISTUP INTERNETU U OBJEKTU KORISNIKA!
- TVRTKA EKO PLAM d.o.o. NE PREUZIMA APSOLUTNO NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU DIREKTNU/INDIREKTNU ŠTETU ILI POSLJEDICE UZROKOVANE PRIVREMENOM ILI TRAJNOM NEMOGUĆNOŠĆU UPRAVLJANJA, KORIŠTENJA SUSTAVA, PREKIDIMA U RADU I OSTALIM SMETNJAMA RADI NEADEKVATNOG NAPAJANJA, PRISTUPA INTERNETU ILI BILO KOJE DRUGE KOMPONENTE KOJA JE NEOPHODNA ZA POTPUNU FUNKCIONALNOST SUSTAVA!


STATUSI povezanosti sustava:

Sustav je u OnLine načinu rada i povezan je sa serverom

Sustav je u OnLine načinu rada i priprema povezivanje sa serverom

Sustav je u OnLine načinu rada i nije povezan je sa serverom

Sustav je u OffLine načinu rada

Upute - SA-RPI sustav "pametna kuća"
EKO PLAM d.o.o. - SA-RPI aplikacija upute.pdf