SMS Manager

SMS Manager je client-server aplikacija koja omogućava slanje i primanje SMS poruka putem GSM gateway uređaja.

Aplikacija je izuzetno jednostavna za korištenje i omogućava komunikaciju SMS porukama u samo nekoliko klikova. Korištenje internog imenika primatelja koji se mogu uključiti u definirane grupe primatelja i korištenje SMS predložaka omogućava jednostavno slanje SMS poruka velikom broju primatelja. Praćenje aktivnosti u realnom vremenu, statistika, pregled svih primljenih i poslanih poruka prema kriterijima pretrage, izvještaji o uspješnoj/neuspješnoj isporuci, ispis, aktivnost operatera samo su neke od funkcija ...
SMS Manager server:
* Osnovna komunikacija sa GSM gateway uređajima putem RS232 porta
* Omogućava spajanje dva dvokanalna GSM gatwaya (ukupno četiri kanala)
* Detaljni LOG kompletnog SMS prometa
* Uključene diagnostičke rutine za uređaje
itd.

SMS Manager client:
* Lista administratora/operatera sa pripadajućim dozvolama
* Interni imenik SMS primatelja
* Definicija grupa primatelja
* SMS predlošci
* Jednostavno kreiranje nove SMS poruke
* Mogućnost uvoza (import) podataka iz Microsoft Excel dokumenta ili sl.
* Odabir primatelja iz imenika/grupe ili ručno upisani
* Odabir prioriteta pri slanju SMS poruka
* Automatska korekcija č,ć,š,ž,đ > c,c,s,z,d
* Mogućnost slanja kopije SMS poruke putem E-maila
* Jednostavne operacije Odgovori/Proslijedi/Briši/Prekini slanje/Nastavak slanja itd.
* Postavke programa
* Postavke GSM operatera
* Postavke GSM gatewaya
itd.


Aplikacija je testirana sa 2N ISDN i analognim GSM gateway uređajima. Više informacija o uređajima pogledajte na stranicama proizvođača http://www.2n.cz/index.html

Za sve ostale informacije molimo da nas kontaktirajte

Screenshots
Prijava operatera

 


Glavni prozor - primljene poruke 
Glavni prozor - poslane poruke

Glavni prozor - popup izbornik
Nova SMS poruka
SMS predlošci
Primatelji i grupe
Postavke