Završen projekt izrade kompleksne WEB aplikacije za vođenje HelpDeska-a (prijave kvarova, obrada radnih naloga, analiza i statistika zaprimljenih prijava ...), za naručitelja EPTA d.o.o. Posjetite www.epta.hr

 
Završen projekt izrade kompleksne WEB aplikacije/CMS-a za naručitelja Maloprodajni servisi d.o.o. Posjetite www.maloprodajni-servisi.hr

 
Završen projekt izrade kompleksne WEB aplikacije/CMS-a za naručitelja Sudačka mreža. Posjetite www.sudacka-mreza.hr

 

Većina firmi posjeduje interne telefonske centrale preko kojih se odvija cjelokupni telefonski promet prema lokalnim, pokretnim, međunarodnim i ostalim telefonskim mrežama. Telefoniranje je bitan element svakog poslovanja ali isto tako u određenim slučajevima prisutna je pojava nekontroliranog telefoniranja što uzrokuje enormne telefonske račune.

Panasonic PBX tarifiranje je ASP.net WEB-based aplikacija za praćenje telefonskih poziva na internoj (kućnoj) telefonskoj centrali koja omogućava potpunu kontrolu svih telefonskih poziva!


Jednostavnost upotrebe programa omogućava svakom djelatniku uvid u telefonske pozive u željenom periodu, a odgovornim osobama pregled i nadzor cjelokupnog telefonskog prometa sa detaljnim statistikama i obračunskim izvještajima. Analiza i praćenje telefonskih troškova nikada nije bilo jednostavnije!

Više detalja pročitajte na našoj WEB stranici: http://www.tarifiranje.com/ ili nas kontaktirajte

 

SMS Manager je client-server aplikacija koja omogućava slanje i primanje SMS poruka putem GSM gateway uređaja.

Aplikacija je izuzetno jednostavna za korištenje i omogućava komunikaciju SMS porukama u samo nekoliko klikova. Korištenje internog imenika primatelja koji se mogu uključiti u definirane grupe primatelja i korištenje SMS predložaka omogućava jednostavno slanje SMS poruka velikom broju primatelja. Praćenje aktivnosti u realnom vremenu, statistika, pregled svih primljenih i poslanih poruka prema kriterijima pretrage, izvještaji o uspješnoj/neuspješnoj isporuci, ispis, aktivnost operatera samo su neke od funkcija ...