Usluge

Projektiranje i proizvodnja elektroničkih uređaja

Odnosi se na kompletnu uslugu projektiranja i razvoj hardwarea i softwarea za bilo koju vrstu elektroničkih uređaja za upravljanje i automatizaciju procesa.

 Izrada i održavanje web aplikacija

Odnosi se na izradu svih vrsta web aplikacija potpuno prilagođenih Vašim željama i potrebama, izrada nestandardnih odn. "custom" aplikacija prema dogovoru i ostalo.

 Izrada i održavanje desktop aplikacija

Odnosi se na izradu svih vrsta desktop aplikacija potpuno prilagođenih Vašim željama i potrebama, izrada nestandardnih odn. "custom" aplikacija prema dogovoru i ostalo.

 

Za sve ostale informacije slobodno nas kontaktirajte