Galerija instalacija

SA-S

Zagrijavanje PTV putem solara

Zagrijavanje PTV putem kotla

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla + regulacija povrata u ložište kotla
 

SA-1

Zagrijavanje PTV putem solara + dogrijavanje putem elektro-grijača 2kW

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i plinskog bojlera + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla i elektro-grijača 2kW + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje PTV putem solara i plinskog bojlera + upravljanje plinskim bojlerom u krugovima grijanja

SA-2

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa ugrađenim dodatnim izmjenjivačem na dimovodu i regulacijom povrata u ložište kotla, zagrijavanje PTV putem solara i akumulacijskog spremnika + upravljanje sekundarnim kotlom na lož-ulje + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, zagrijavanje PTV putem akumulacijskog spremnika, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i plinskog bojlera, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla sa ugrađenim dodatnim izmjenjivačem na dimovodu i regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskih spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Upravljanje plinskim kotlovima spojenim u kaskadu sa mjerenjem potrošnje energije na krugovima grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

SA-XM

Upravljanje primarnim i sekundarnim plinskim kotlom, regulacija polaza za 2 + 2 neovisna kruga grijanja, zagrijavanje PTV, mjerenje potrošnje energije za svaki krug grijanja i dogrijavanje PTV

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i toplinske pumpe, automatski odabir režima rada grijanja/hlađenja prema vanjskoj temperaturi, regulacija polaza grijanja/hlađenja po vanjskoj temperaturi neovisno za svaki krug grijanja/hlađenja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja + upravljanje sekundarnim kotlom na lož-ulje

Upravljanje plinskim kotlom, regulacijom polaza grijanja prema vanjskoj temperaturi + neovisno upravljanje krugovima grijanja u prostorijama

Selektivno zagrijavanje akumulacijskih spremnika putem solara i primarnog spremnika putem plinskog bojlera, zagrijavanje PTV putem akumulacijskih spremnika + upravljanje recirkulacijom

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Upravljanje plinskim kotlom, zagrijavanje PTV, regulacija polaza grijanja prema vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, upravljanje sekundarnim akumulacijskim spremnikom, regulacija polaza grijanja + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, upravljanje radnim termostatom krugova grijanja + upravljanje sekundarnim plinskim kotlom

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, upravljanje radnim termostatom krugova grijanja + upravljanje sekundarnim plinskim kotlom

Zagrijavanje PTV putem solara i kotla, zagrijavanje akumulacijskog spremnika putem kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi + upravljanje radnim termostatom krugova grijanja

SA-XMS

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara, kotla sa regulacijom povrata u ložište kotla i plinskog bojlera, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, mjerenje doprinosa solara i potrošnje energije u grijanju + upravljanje krugovima grijanja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i osam toplinskih pumpi spojenih u kaskadu (8/1), regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i osam toplinskih pumpi spojenih u kaskadu (4/1 + 4/1), regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i plinskog bojlera, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje akumulacijskog spremnika i PTV putem solara i toplinske pumpe, regulacija polaza grijanja/hlađenja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje PTV putem plinskog kotla, hlađenje prostora putem chillera, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta

Zagrijavanje PTV putem solara i toplinske pumpe, regulacija polaza grijanja po vanjskoj temperaturi, upravljanje režimom rada grijanje/hlađenje prema vanjskoj temperaturi, upravljanje krugovima grijanja/hlađenja prostora neovisno za svaku prostoriju, praćenje i upravljanje sustavom putem interneta